Od dnia 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III powracają do stacjonarnego trybu nauczania, natomiast uczniowie klas IV-VIII pracują nadal w trybie zdalnym.
Klasy I-III uczą się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć.
Wszelkie niezbędne informacje zostaną Rodzicom przekazane za pośrednictwem e-dziennika.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3